Polis Tutuklamalarına Hizmetin Tepkisi Ne Oldu? Neden Medya’da Tepki Verildi ve Polisleri Savunucu Bir Dil Kullanıldı?

HizmetForum

  • Tutuklanan polisler ve şefleriyle alakalı olarak hizmete yönelik komplo stratejisinin bir parçası idi. Bürokrasi içinde Pensilvanya’nın emrinde hareket eden paralel bir yapı var diyerek Hizmet hareketi terör örgütü kapsamına alınarak suçlu ilan edilecek, daha sonrasında soruşturma ve tutuklamalar yargı, medya ve sivil alanlara taşınacak idi.

  • Davanın suçlamalardan uzak, çok öncesinden uydurma bahanelerle (belgede tahrifat, üslerine haber vermeme vs vs) tutuklu veya tutuksuz yargılanmalarının amacı, Türkiye’de 9 aydır seçim mitinglerinde, parti toplantılarında sürekli dile getirilen paralel örgüt suçlamasının gerçek olduğunu medya aracılığıyla insanlara duyurmak ve algı oluşturmak, hizmet hareketini yalnızlaştırmak, mümkün olabilecek terör suçlamasıyla hizmeti yargılar hale getirmek.

  • Hizmetle özdeşleşmiş olan STV, Zaman, TodaysZaman gibi yayın organları polisleri müdafaa eder tarzda haberler ve yayınlar yapması, bu süreçte tutuklanan polis ailelerine hizmet gönüllülerin destek çıkması uydurma olan dosyalar üzerinden yola çıkarak Hizmetin toptan mahkum edilmesi çalışmasına bir karşı çıkma olarak düşünülmelidir.

  • Yargılanan polisler Hizmet hareketine sempati irtibatlı olabilir veya olmayabilir, asıl konu…

View original post 67 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s